Liturgia Męki Pańskiej – Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej – Wielki Piątek

Wczoraj rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, doroczny obchód Tajemnicy naszego Odkupienia, którą stanowią następujące wydarzenia: Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kościół przeżywa je systematycznie w ciągu całego roku. Jego szczytowym punktem jest uroczystość Paschy Chrystusa, czyli Jego Przejścia przez śmierć krzyżową do życia przez chwalebne zmartwychwstanie. Tak Chrystus „przez śmierć swoją zniweczył śmierć naszą,
a zmartwychwstając przywrócił nam życie”.

Liturgia Wielkiego Piątku koncentruje się na tajemnicy krzyża. Krzyżowi oddaje się w tym dniu szczególną cześć. Liturgia Męki Pańskiej ma jednak na celu ukazać nie tylko dramat krzyża, ale całość tajemnicy odkupienia. Na drzewie krzyża bowiem zawisło Zbawienie świata.
W Krzyżu Chrystusa jest już obecne Jego zmartwychwstanie. Dlatego dramat Golgoty jawi się w świetle zmartwychwstania jako zwycięstwo Pana Jezusa. W Wielki Piątek dziękujemy Bogu za ofiarną miłość Jego wcielonego Syna. 

Wchodząc do kościoła widzieliśmy obnażony ołtarz. Jest On symbolem obnażonego Chrystusa. Jest też znakiem, że na nim nie będzie dziś ani jutro sprawowana Eucharystia. Przewodniczący dzisiejszej liturgii był ubrany w czerwone szaty liturgiczne, które przypominają o królewskiej godności Chrystusa i o jego męczeństwie. Kapłan, jako głowa zgromadzenia, padł na twarz przed ołtarzem. Przez ten znak uniżenia zachęcił nas, byśmy sobie uświadomili, że przed Najświętszym Bogiem jesteśmy ludźmi grzesznymi
i potrzebujemy Jego miłosierdzia. Ten obrzęd dziś stanowi akt pokuty, abyśmy weszli
w sprawowanie tajemnicy krzyża.

Zdjęcia: ks. Michał Buczyński, Jarosław Przybysz


Powrót do góry