Wielki Czwartek – obdarowani – wdzięczni za dar Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Czwartek – obdarowani – wdzięczni za dar Eucharystii i Kapłaństwa

W Wielki Czwartek weszliśmy do Wieczernika, by dziękować Jezusowi za Sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa. Dwa Sakramenty, które nie mogą istnieć bez siebie. Bo nie ma Eucharystii bez Kapłana i nie ma Kapłana bez Eucharystii. Ksiądz Michał w homilii przypomniał co jest istotą Eucharystii – Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem”
i „Panem”, i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy, powinniście sobie nawzajem umywać nogi. (J 13, 12 – 15)
Eucharystia to szkoła Miłości, służby i pokory. Wielu wydarzeń, słów Boga, nie rozumiemy
w życiu, tak, jak Piotr, jak Maryja. Ale trzeba się temu Słowu Boga poddać i pozwolić się poprowadzić, żeby później zrozumieć.

zdjęcia: Mariusz Cholewa

Powrót do góry