Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest dniem oczekiwania. Niepewność oczekiwania przerywa liturgia Wigilii Paschalnej, którą celebrowaliśmy o godz. 20.00. Jest to już liturgia Niedzieli Zmartwychwstania. 

Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej zakończyła się adoracja przy Grobie Pańskim. W
świątyni zgasło światło, by mogło zabłysnąć na nowo podczas przygotowania światła wielkanocnego, Paschału.

Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje cztery części. Rozpocznie ją liturgia światła. W normalnej sytuacji Błogosławi się nowy ogień, który jest znakiem niegasnących pragnień Ludu Bożego, który z wiarą trwa przy Chrystusie w doczesności, aby uczestniczyć w Jego wiekuistej światłości.

Następnie, to co miało miejsce dzisiaj, przygotowuje się świecę wielkanocną, zwaną Paschałem. Jest to symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Po przygotowaniu Paschału, gdy kapłan zaintonował „Światło Chrystusa”, światło rozjaśniło całą świątynię. Następnie był śpiew Orędzia paschalnego. Po Orędziu nastąpiła liturgia słowa, która zakończyła się proklamacją Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Trzecią część dzisiejszej Liturgii stanowi Liturgia chrzcielna. W tej części odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Wreszcie uczestniczyliśmy w Liturgii Eucharystycznej, która stanowi szczyt Wigilii Paschalnej.

Zdjęcia: Jarosław Przybysz

Powrót do góry